OBS.
Ny hjemmeside for menighetsbladet: http://www.holla.no/menighetsbladet/
OBS.

Nr. 1 - 2003   |   Julen - 2002   |   Nr. 4 - 2002   |   Nr. 3 - 2002   |   Nr. 2 - 2002   |   Nr. 1 - 2002   |   Julen 2001   |   Nr. 4 - 2001   |   Nr. 3 - 2001   |   Nr. 2 - 2001   |   Nr. 1 - 2001   |   Julenummer 2000
HoIIa
M e n i g h e t s b l a d

Nr.4 - 2001 -46.ârg.


   -Nâr jeg kommer til det hellige landet, skal jeg klatre opp på toppen av Sinai-fjellet,  og der skal jeg lese de ti bud høyt for meg selv.
    Ja,  det er jo mye lettere enn å bli hjemme og holde dem.

    Av  Eivind Martinsen